รถไฟฟ้าใช้ลากเตียงคนไข้และรถเปลในโรงพยาบาลและผู้ป่วย

รถไฟฟ้าใช้ลากเตียงคนไข้และรถเปลในโรงพยาบาลและผู้ป่วย

** รถไฟฟ้าใช้ลากเตียงคนไข้และรถเปลในโรงพยาบาล **
– รถขนาดใหญ่กว้างนั่งผู้ป่วยคนไข้
– และลากรถเตียงเปลคนไข้
– รถขนาดใหญ่กว้างนั่งสบาย สไตล์ VIP
– ระบบไฟฟ้า 100%
– ชาร์จไฟทุกที่ปกติในโรงพยาบาลทุกแห่ง
– ชาร์จ 3 ชั่วโมง ใช้งานได้ 25 กิโลเมตร
– เบาะที่นั่งหลังสามารถพับเป็นกระบะใส่ของได้